آخرین اخبار آزمایشگاه قلهک

  1. آزمايشگاه تشخيص طبي قلهک با پانل تخصصي در شاخه هاي صنعت پزشکي و ليست آزمايش هاي وسيع و انحصاري ، پيشرو در راه اندازي جديدترين آزمايش هاي تشخيصي با سابقه همکاري در پروژه هاي تحقيقاتي رپل با تجربه و سابقه در پانل هاي HLA typing به روش مولکولي ، بررسي مولکولي بدخيم هاي خوني ، تروموفيليا و بيماري هاي عفوني

  1. imageLob